Z naszej jednostki udział brało 3 druhów którzy zakończyli szkolenie egzaminem z wynikiem pozytywnym.

W dniu 13.12.2015 r. zakończyło się trwające od 07.12.2015 r. „Szkolenie Dowódców OSP”, realizowane w systemie wieczorowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek: OSP Dłużka, OSP Jeruzal, OSP Jędrzejnik, OSP Królewiec, OSP Cegłów, OSP Dębe Wielkie, OSP Kałuszyn, OSP Stanisławów, OSP Stojadła, OSP Ładzyń, OSP Łaziska, OSP Mistów, OSP Mlęcin, OSP Mrozy, OSP Pustelnik, OSP Rządza, OSP Stara Niedziałka, OSP Zamienie i OSP Żaków. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 11 maja 2006 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

 

– funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim

 

– funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

 

Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 38 druhów.