Dzisiejszego dnia po raz pierwszy pełniliśmy dyżur razem ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym 08 grudnia 2015 r. pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ładzyniu w wybranych dniach będziemy pełnili dyżury w komendzie PSP w Mińsku Mazowieckim. Nasza rola to wsparcie działań PSP i OSP na terenie powiatu Mińskiego. Dyżury pełnione będą ambulansem ratowniczym Mercedes Sprinter 313 CDI (SLRMed). Obsadę stanowić będą Ratownicy Kwalifikowani, wymiennie Ratownik Medyczny lub Pielęgniarz. 

Zadania ratownicze przewidziane dla zespołu SLRMed:

Zastęp prowadzić będzie działania ratownicze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Zadana:

1. Prowadzenie działań ratowniczych po zadysponowaniu przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim wraz z zastępami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub samodzielnie. 

2. Współdziałanie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Mińsku Mazowieckim podczas prowadzonych przez nią działań.

3. Współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia działań oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy nadmienić, iż koszty dyżurów i wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pełnienia dyżurów będą w całości pokrywane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ładzyniu.