W dniu 05.03.2016 r. w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Wolą walnego zebrania dokonaliśmy wyboru nowego zarządu. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Artur Borowski

Naczelnik – Wiceprezes Michał Jurek

Z-ca Naczelnika Tomasz Sobański

Skarbnik – Cezary Ryszawa

Sekretarz – Bartłomiej Fetner

Gospodarz – Urszula Jurek

Kronikarz – Aneta Poziemska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Waldemar Zbytek

Sekretarz – Arkadiusz Widłaś

Członek – Adam Zieliński