Witamy na stronie OSP Ładzyń

Zdjęcia

Lądowanie śmigłowca LPR

Strefy niebezpieczne wokół śmigłowca:

1

Pamiętaj!

 • NIE podchodź do śmigłowca!
 • Zbliżając się do śmigłowca podchodź do niego z boku zgodnie z oznaczonymi powyżej strefami bezpieczeństwa!
 • Uważaj na wirujące łopaty i śmigło ogonowe!
 • Nigdy nie przechodź w rejonie śmigła ogonowego śmigłowca!
 • Nigdy nie podchodź do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza!
 • Uważaj na łopaty wirnika nośnego!
 • Po przekazaniu pacjenta kontakt z załogą nawiązuj tylko radiowo lub wizualnie - nie zbliżaj się do śmigłowca.
 • Chroń oczy przed unoszącym się pyłem i zanieczyszczeniami.
 • Zabezpiecz lub usuń wszystkie luźne przedmioty mogące unieść się w strumieniu powietrza w rejonie lądowiska, zamknij drzwi karetki lub wozu bojowego!
 • Nie pal w odległości mniejszej, niż 50 metrów od śmigłowca.

 

Zagrożenia występujące w trakcie przyziemienia:

 • Podmuch od pracującego wirnika, może spowodować poderwanie luźnych przedmiotów (np. pościeli z noszy, folii, śniegu kurzu), stanowi to zagrożenie zarówno dla przyjmujących jak i śmigłowca.
 • Uderzenie łopatą wirnika nośnego.
 • Uderzenie łopatą śmigła ogonowego.
 • Elektryczność statyczna - istnieje możliwość porażenia prądem.
 • Hałas - uniemożliwia wydawanie poleceń głosowych w trakcie przyjmowania śmigłowca.
 • Zapobiegaj nieuprawnionym zbliżeniom do pracującego śmigłowca.

 

Zagrożenia podczas lądowania bokiem do kierunku spadku:

2

3

4

 

Zabezpieczając w porze dziennej lądowanie śmigłowca Mi-2 plus pamiętaj:

 • Przygotowane przez Ciebie lądowisko powinno mieć wymiary minimum 35 x 35 m płaskiej powierzchni, bez dołów, wystających kamieni itp.
 • W pobliżu lądowiska nie powinny znajdować się wysokie przeszkody, w miarę możliwości przynajmniej w jednym kierunku od przewidywanego miejsca przyziemienia, na odległość co najmniej 100 metrów.
 • Jeśli śmigłowiec ma lądować na odcinku drogi, powinien to być widoczny z daleka, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód w kwadracie o wymiarach 35 x 35 metrów plac.
 • Należy pamiętać, że dokonując wyboru miejsca przyziemienia śmigłowca należy kierować się zasadą że na każdy 1 m wysokości przeszkody należy przyjąć 6 metrów odległości tegoż miejsca od niej - np. lądowisko winno być oddalone od przeszkody (drzewa) o wysokości ok. 10 metrów o min 60 metrów.
 • Pamiętać należy również o tym iż drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec tak więc równie ważny jak odległość jest odpowiedni wybór nawierzchni przewidzianej do lądowania.

 

Zabezpieczając w porze dziennej lądowanie śmigłowca Agusta 109 pamiętaj:

 • Przygotowane przez Ciebie lądowisko powinno mieć wymiary minimum 30 x 30 m płaskiej powierzchni, bez dołów, wystających kamieni itp.
 • W pobliżu lądowiska nie powinny znajdować się wysokie przeszkody, w miarę możliwości przynajmniej w jednym kierunku od przewidywanego miejsca przyziemienia, na odległość co najmniej 100 metrów.
 • Jeśli śmigłowiec ma lądować na odcinku drogi, powinien to być widoczny z daleka, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód w kwadracie o wymiarach 30 x 30 metrów plac.
 • Należy pamiętać, że dla zachowania bezpieczeństwa śmigłowca wybieraj miejsce do lądowania oddalone od przeszkód stosując proste przeliczenie : na każdy metr wysokości przeszkody miejsce lądowania powinno być oddalone o następne 6 m od tej przeszkody np. lądowisko winno być oddalone od przeszkody (drzewa) o wysokości ok. 10 metrów o min 60 metrów.
 • Pamiętać należy również o tym iż drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec tak więc równie ważny jak odległość jest odpowiedni wybór nawierzchni przewidzianej do lądowania.

 

Wyznaczanie miejsca lądowania:

5

 

Przykładowe lądowisko śmigłowca AGUSTA 109:

6

Pamiętaj!
Przy wyborze terenu na lądowisko należy zwrócić uwagę na odległość od niewidocznych dla pilota przeszkód terenowych!

Podejmując śmigłowiec:

 • Należy uwzględnić kierunek wiatru. Śmigłowiec ląduje pod wiatr, podejmując śmigłowiec i wydając mu sygnały zwróć uwagę by wiatr wiał Ci w plecy.
 • Stań ok. 30 m od miejsca przyziemienia twarzą w kierunku pilota w stanowczy i wyraźny sposób naprowadzaj go stosując następujące sygnały:


TU LĄDOWAĆ!

7

 

NIE LĄDOWAĆ!

8

(jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia, symbolizująca literę "N")

 

WYKONAJ ZAWIS!

9

(ramiona rozłożone nie ruchomo, poziomo na boki)

 

ZNIŻAJ SIĘ!

10

11

(ramiona rozłożone poziomo na boki z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną ku dołowi, rytmiczne wahania ramion od poziomu w dół.)

 

WZNOŚ SIĘ!

12

13

(ramiona rozłożone poziomo na boki z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną ku górze, rytmiczne wahania ramion od poziomu w górę.)

 

PRZEMIEŚĆ SIĘ W LEWO!

14


(prawe ramię wyprężone nieruchomo w poziomie, lewe przedramię wykonuje rytmiczne wahania w kierunku przemieszczania)

 

PRZEMIEŚĆ SIE W PRAWO!

15

(lewe ramię wyprężone nieruchomo w poziomie, prawe przedramię wykonuje rytmiczne wahania w kierunku przemieszczania.)

 

PRZEMIEŚĆ SIE DO PRZODU/ DO TYŁU!

16

17

(wzniesione ramiona lekko rozwarte wykonują rytmiczne wahania od pionu do śmigłowca i z powrotem/ ruch odpychający lub przyciągający/, kierunek przemieszczania wskazują dłonie)

 

PRZERWIJ MANEWR ZAWISU/ PODEJŚCIA - ODEJDŹ!

18


(wzniesione ramiona lekko rozwarte wykonują energiczne wahania ku górze, wewnętrzna strona dłoni skierowana ku górze)

 

 

PRZYZIEMIENIE

19


(Podmuch powietrza wywołany pracą wirnika w znacznym stopniu utrudnia skuteczne wydawanie sygnałów. Aby zapewnić stabilność naprowadzającego ratownika można podeprzeć się nogą z tyłu nie przerywając przy tym wydawania sygnałów.)

Film instruktażowy

 

Organizacja lądowiska

Lądowanie w porze dziennej - na skraju drogi:

20

Lądowanie w porze nocnej - na skraju drogi:

21

Lądowanie w porze nocnej - w obrysie jezdni:

22

Lądowanie w porze nocnej:

23

 

Pamiętaj!

 • W trakcie lądowania, wyłączania silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik nośny obraca się - obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się kogokolwiek do śmigłowca na wyznaczone lądowisko lub odległość mniejszą jak trzydzieści metrów.
 • Osoby i pojazdy nie uczestniczące bezpośrednio w przekazaniu pacjenta oraz osoby postronne nie mogą zbliżać się na odległość mniejszą, niż 30 metrów od śmigłowca.
 • Osoby lub pojazdy przekazujące pacjenta nie mogą zbliżać się do śmigłowca bez wezwania przez pilota lub załogę!
 • Czekaj, aż ratownik pokładowy podejdzie do Ciebie lub wykona jednoznacznie przywołujący gest!
 • Stosuj się do poleceń Członka Załogi.
 • Dojazd wyłącznie wzdłuż śmigłowca, po lewej stronie, nie bliżej niż 2 metry od jakiegokolwiek elementu śmigłowca.

 

 

Prowadząc korespondencję radiową w trakcie działań ratowniczych stosuj się do następujących zasad:

 • Jeśli nie widzisz śmigłowca, ale go usłyszałeś, powiedz o tym przez radio, a jeśli potrafisz prawidłowo określić jego położenie, powiedz np.: "Słyszę cię na południowy wschód ode mnie".
 • Poinformuj przez radio o położeniu miejsca wybranego do lądowania, jaki jest jego stan, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne.
 • Niedopuszczalna jest obecność zwierząt, inwentarza żywego.
 • Podaj, jakie są inne zidentyfikowane niebezpieczeństwa, określ kierunek wiatru przy ziemi.
 • Jeśli miejsce lądowania jest wyznaczone na drodze lub jej skraju, zamknij ruch przed lądowaniem śmigłowca. Ruch musi być zatrzymany aż do jego odlotu.
 • W celu ułatwienia załodze śmigłowca identyfikacji miejsca lądowania włącz
 • w dzień i w nocy światła błyskowe karetki i/lub wozu bojowego.
 • Oświetlenie miejsca przyziemienia w nocy wykonaj w taki sposób, by nie oślepiać pilota lądującego śmigłowca (nie świecić na śmigłowiec), przy lądowaniu należy uwzględnić kierunek wiatru, śmigłowiec podchodzi do lądowania "pod wiatr".


Jeśli śmigłowiec przystępuje do lądowania:

 • Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i wszystkich osób w strefie lądowania!
 • Nie dopuść do wtargnięcia kogokolwiek w przewidywane miejsce lądowania
 • Chroń oczy, pył w oczach uniemożliwi ci dalszą działalność.
 • Utrzymuj stałą łączność radiową.
 • Jeśli widzisz, że śmigłowiec wykonuje manewr w kierunku niebezpiecznej przeszkody lub zagraża komuś, podaj przez radio komunikat: np. "Stop, uważaj z lewej!".
 • Nie podchodź samodzielnie, ani nie dopuszczaj innych do śmigłowca nawet po wylądowaniu. Poczekaj na wezwanie załogi.
 • O zbliżaniu się osób postronnych zawsze informuj zespół lotniczy przez radio, próbuj nie dopuścić nikogo do stref niebezpiecznych.

 

 

Informacje PCZK

 • No feeds found!

Informacje KGSP

 • No feeds found!